فرش قرمز دولت برای ایرانیان خارج از کشور

امیرعبداللهیان: بازگشت ایرانیان خارج از کشور را تضمین می کنیم  

 

 

 

 

وزیر امور خارجه از ایرانیان خارج از کشور خواست که به ایران باز گردند.

 

 

 

حسین امیرعبداللهیان می گوید در روزهای آینده سامانه ای برای کسب اطمینان از «ورود و برگشت» بدون مشکل ایرانیان خارج از کشور راه اندازی می شود.

 

او تاکید کرد وزارت خارجه برای بازگشت ایرانیان تضمین می دهد.

 

دولت ابراهیم رئیسی از همان ابتدای آغاز به کار خود خواستار بازگشت ایرانیان در کشورهای دیگر بود.

 

رییس جمهور بارها در فرصت های مختلف تاکید کرده که ایرانیان خارج از کشور می توانند به کشور بازگردند و فضای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی کامال باز است.

 

رئیسی آخرین بار در گفت وگویی تلویزیونی تاکید کرد: «ایرانیان خارج از کشور بدانند، بهترین، امن ترین و سودآورترین نقطه جهان، ایران اسلامی است«

 

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در نشست روز گذشته روسای کارگروه های شوری عالی ایرانیان خارج از کشور که به ریاست وی در وزارت امور خارجه برگزار شد تاکید کرد که بحث ایرانیان دو تابعیتی موضوعی است که یکبار برای همیشه باید حل و روند قانونی آن در مجلس طی شود.

 

وزیر خارجه گفت: بنده از همه روسای کارگروه های شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور خواسته ام که در تک تک کارگروه ها بر موضوع ضرورت تدوین قانون جامع ایرانیان تمرکز کنند.

 

او افزود: رسانه های معاند در ایران هراسی بر روی جامعه ایرانیان و انتشار اخبار جعلی تمرکز کرده اند.

 

ایرانیان خارج از کشور می توانند با آرامش و بدون نگرانی به کشور سفر کنند و بازگردند.

 

رئیس دستگاه دیپلماسی یادآور شد: ممکن است این نگرانی در بین برخی از ایرانیان در خارج از کشور وجود داشته باشد که به هنگام ورود به کشور در فرودگاهها دچار مشکل شوند، در این چارچوب، سامانه ای در سایت وزارت خارجه در حال بارگذاری است که به این افراد در این زمینه راهنمایی و مشخص می کند که شما هیچ مشکلی برای ورود و برگشت ندارید و اگر مشکلی پیش آمد وزارت خارجه مسئول است و ما این مسئله را تضمین می کنیم.

 

وزیر امور خارجه در باره جزییات اینکه چگونه بازگشت ایرانیان را ضمانت می کند نداده است.

 

با وجود این اظهار نظرهای مقامات دولتی همچنان ایرانیان خارج از کشور نگرانی هایی در این باره دارند.

 

وضعیت بی ثبات اقتصادی ایران و نگرانی از برخی برخوردهای قضایی و امنیتی مانع از اصلی بازگشت ایرانیان خارج از کشور است.

 

منبع خبر: روزنامه اخبار صنعت - دوم آذر 1400

دیدگاه کاربران