پیام ها

مقام معظم رهبری: امیدوارم مسئولین و مردم امسال شعار «حمایت از کالای ایرانی» را به‌معنای واقعی ‏کلمه به تحقّق برسانند

  • خانه
  • مقام معظم رهبری: امیدوارم مسئولین و مردم ...

مقام معظم رهبری: امیدوارم مسئولین و مردم امسال شعار «حمایت از کالای ایرانی» را به‌معنای واقعی ‏کلمه به تحقّق برسانند

مقام معظم رهبری: امیدوارم مسئولین و مردم امسال شعار «حمایت از کالای ایرانی» را به‌معنای واقعی ‏کلمه به تحقّق برسانند

مقام معظم رهبری: امیدوارم مسئولین و مردم امسال شعار «حمایت از کالای ایرانی» را به‌معنای واقعی کلمه به تحقّق برسانند

مقام معظم رهبری: امیدوارم مسئولین و مردم امسال شعار «حمایت از کالای ایرانی» را به‌معنای واقعی ‏کلمه به تحقّق برسانند
منبع:
بازدید: 300
چهار شنبه 6 تیر 1397