پیام ها

آیت‌الله خامنه‌ای: اگر چنانچه تولید ملّی را همه تعقیب و دنبال‌گیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، ‏مشکلات معیشتیِ مردم ــ هم مسئله‌ی اشتغال، هم مسئله‌ی سرمایه‌گذاری و بقیّه‌ی چیزها ــ حل خواهد ‏شد

  • خانه
  • آیت‌الله خامنه‌ای: اگر چنانچه تولید ملّی ...

آیت‌الله خامنه‌ای: اگر چنانچه تولید ملّی را همه تعقیب و دنبال‌گیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، ‏مشکلات معیشتیِ مردم ــ هم مسئله‌ی اشتغال، هم مسئله‌ی سرمایه‌گذاری و بقیّه‌ی چیزها ــ حل خواهد ‏شد

آیت‌الله خامنه‌ای: اگر چنانچه تولید ملّی را همه تعقیب و دنبال‌گیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، ‏مشکلات معیشتیِ مردم ــ هم مسئله‌ی اشتغال، هم مسئله‌ی سرمایه‌گذاری و بقیّه‌ی چیزها ــ حل خواهد ‏شد

آیت‌الله خامنه‌ای: اگر چنانچه تولید ملّی را همه تعقیب و دنبال‌گیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتیِ مردم ــ هم مسئله‌ی اشتغال، هم مسئله‌ی سرمایه‌گذاری و بقیّه‌ی چیزها ــ حل خواهد شد

آیت‌الله خامنه‌ای: اگر چنانچه تولید ملّی را همه تعقیب و دنبال‌گیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، ‏مشکلات معیشتیِ مردم ــ هم مسئله‌ی اشتغال، هم مسئله‌ی سرمایه‌گذاری و بقیّه‌ی چیزها ــ حل خواهد ‏شد
منبع:
بازدید: 83
چهار شنبه 6 تیر 1397