بخش ها

کاربری ها

کاربری های منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

کاربری های منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

منطقه اقتصادی سیرجان تنها منطقه ویژه ای است که دارای 4 کاربری عمده شامل بخش های: صنعت، انبار، اداری و خدمات پشتیبانی، مسکونی و رفاهی می باشد. در بخش خدماتی منطقه، علاوه بر خدمات اداری، خدمات گمرکی، بانکی، بیمه ای، آزمایشگاه استاندارد کالا، مخابرات پیشرفته، ریل داخلی متصل به شبکه سراسری راه آهن، پایانه حمل و نقل جاده ای، ماشین آلات تخلیه و بارگیری، آتش نشانی و آب و برق و گاز آماده بهره برداری نیز در اختیار فعالان اقتصادی است و در بخش رفاهی و مسکونی، مهمانسرا و سالن های پذیرایی و کنفرانس و امکانات ورزشی ، تفریحی برای افراد مقیم و میهمانان منطقه ویژه فراهم شده است.


منطقه ویژه اقتصادی سیرجان تنها منطقه ویژه ای است که دارای4 کاربری می باشد:

1)   بخش صنعت: صنایع کوچک و بزرگ برای تولیدات صادراتی و تامین نیازهای داخلی (سرزمین اصلی)

2)  بخش انبار: انبارهای مسقف و کانتینری برای ذخیره کالاهای وارداتی و صادراتی و ترانزیتی و عملیات تفکیک و تجمیع کالا+ سردخانه 5000 تنی

 3) بخش اداری و خدمات پشتیبانی: خدمات گمرکی، بانکی، بیمه ای، آزمایشگاه استاندارد کالا، مخابرات پیشرفته، ریل داخلی متصل به شبکه سراسری راه آهن، پایانه حمل و نقل جاده ای، ماشین آلات تخلیه و بارگیری، آتش نشانی و آب و برق  و گاز آماده بهره برداری، حمل و نقل فرودگاهی

 4)   بخش رفاهی و مسکونی: مهمانسرا و سالن های پذیرایی و کنفرانس و امکانات ورزشی ، تفریحی برای  افراد مقیم و میهمانان منطقه ویژه
در این بخش علاوه بر تاسیسات اقامتی (مهمانسرا)، اراضی قطعه بندی شده برای احداث واحدهای مسکونی در اختیار سرمایه گذاران قرارمی گیرد.

امکانات رفاهی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان شامل تاسیسات تفریحی، پذیرایی، ورزشی و دیگر خدمات عمومی است.

کاربری ها
منبع:
بازدید: 295
شنبه 28 مرداد 1396