گوشواره های صفحه اصلی

گلخانه های مدرن کرمان

  • خانه
  • گلخانه های مدرن ...
پروژه 750 هکتاری گلخانه های مدرن در 19 شهرستان کرمان

پروژه 750 هکتاری گلخانه های مدرن در 19 شهرستان کرمان

کشاورزان با واگذاری آب و زمین برای احداث تاسیسات مورد نیاز گلخانه ها بسته به شرایط اقلیمی: حداقل 2 هکتار (اشخاص حقیقی ) و حداکثر 10 هکتار (اشخاص حقوقی ) درطرح مشاركت داده می شوند

سازمان عمران كرمان با هدف توسعه پايدار و هدفمند كردن توليدات بخش كشاورزي و گذر از كشاورزي معيشتي استان و رسيدن به كشاورزي اقتصادي با رويكرد بهره برداري بهينه از منابع آب و خاك و افزايش بهره وري توليد به ازاي آب مصرفي، با توجه به تغييرات اقليمي  و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، نسبت به توسعه گلخانه هاي مدرن  هیدروپونیک در  استان كرمان اقدام کرده است.

کشاورزانی که با در اختیار گذاردن آب و زمین برای احداث  تاسیسات مورد نیاز گلخانه ها درطرح گلخانه ها مشاركت نموده اند، پس از تسویه حساب وام ها و هزینه های اجرایی، از سود فوق العاده ای از محل سود خالص سالیانه برخوردار می شوند و در نهایت زمین و تاسیسات احداثی نیز متعلق به کشاورزان خواهد شد.

کشاورزان با واگذاری آب و زمین برای احداث  تاسیسات مورد نیاز گلخانه ها بسته به شرایط اقلیمی: حداقل 2 هکتار (اشخاص حقیقی ) و حداکثر 10 هکتار (اشخاص حقوقی ) درطرح مشاركت داده می شوند.   

میزان اشتغال :

به ازای هر هکتار بطور مستقیم و متوسط 10 نفر که در کل 7500 نفر ودر فاز اول 2500  نفر از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در استان کرمان را جذب خواهد کرد.

محل اجرا ونوع گلخانه ها و میزان تولید :

این گلخانه ها در سطح 19 شهرستان استان کرمان و طی سه فاز و براساس جدول زیر به مرحله اجرا درخواهد امد:

نوع گلخانه

سطح کل

میزان تولید در کل

فاز اول

تولید فاز اول

فاز دوم

فاز سوم

تولید نشاء روزانه

48

340 هزارنشا 50 روزه

24

170 هزار

24

0

تولید گوجه

502

150 هزار تن

166

50 هزار تن

166

170

تولید گل

200

240 میلیون شاخه

60

80 میلیون شاخه

60

80

جمع

750

 

250

 

250

250

این پروژه در سال جاری شروع  و پس از پرداخت وجه توسط بانک عامل طی سه سال و توسط شرکتهای سازنده داخلی و خارجی به اتمام خواهد رسید  . زمان باز گشت سرمایه 7 سال پیش بینی شده است.

 مشاور فنی ونظارت و آموزش :

مشاور فنی در طراحی  و ناظر عالی پروژه درتمامی مراحل اجرا توسط سازندگان داخلی و خارجی و آموزش بهره برداران و ناظرین طرح (کارشناسان عضو نظام مهندسی استان )  با شرکت Delphy هلند می باشد. در اجرا از ظرفیت های مراکز آموزشی داخلی استفاده خواهد شد . فروش گل های تولیدی با شرکت Feloray هلند می باشد.

گلخانه های مدرن کرمان
منبع:
بازدید: 339
سه شنبه 24 اسفند 1395