مقالات و گزارش ها

مناطق ویژه در لهستان

شرایط سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی لهستان

شرایط سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی لهستان

تعیین میزان ارزش کمک های دولتی به یک صنعت یا تجارت موفق، بستگی به عوامل متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: محل سرمایه گذاری ( میزان محرومیت منطقه)، اندازه شرکت و فعالیت مورد نظر و میزان هزینه های سرمایه گذاری

در لهستان  14منطقه ویژه اقتصادی(SEZ)  به جذب سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاران خارجی از طریق تاکید بر معافیت مالیات بر درآمد برای فعالیت کسب و کار مشغولند.

برخی از منطقه های ویژه اقتصادی لهستان خارج از حوزه شهری می باشند و بخش جداگانه ای در محدوده های شهری تحت شرایطی ترجیحی به فعالیت های کسب و کار می پردازند.

اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در لهستان چنین تعریف شده است:

 • سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی مناطق مختلف در لهستان؛
 • ایجاد مشاغل جدید؛
 • جذب سرمایه گذاران خارجی برای تولیدات نوین در لهستان؛
 • کمک به توسعه اقتصادی شهرها و زیرساخت ها؛

اولین منطقه ویژه اقتصادی/ SEZ لهستان در سال 1995 ( 22 سال قبل) در Mielec ایجاد شد. از امتیازات این منطقه، میتوان به طبیعت مناسب، شرایط توسعه، زیرساخت ها و شبکه های فنی و ارتباط از راه دور متفاوت آن اشاره کرد.

چگونگی ورود به  SEZ

هر سرمایه گذار با ورود بهSEZ   میتواند از معافیت مالیاتی خاص بهره مند شود. سرمایه گذاران باید اجازه کار در منطقه ویژه اقتصادی را کسب کنند. سرمایه گذار باید در صورتی که فعالیت برنامه ریزی شده و واجد شرایط را دارد، برای کسب مجوز باید مورد فعالیت را در فرم مربوط تیک بزند.

چهار گام اساسی لازم برای شروع یک کسب و کار موفق در یک منطقه ویژه اقتصادی لهستانی عبارت است از:

 • انتخاب یک قطعه زمین برای شروع کار
 •  به دست آوردن اجازه کار از   SEZ
 • سرعت در راه اندازی و اجرای سرمایه گذاری مورد نظر؛
 • تولید درآمد و استفاده از معافیت مالیاتی؛

معافیت مالیاتی بر درآمد درSEZ ها

مزیت اصلی سرمایه گذاری در یک منطقه ویژه اقتصادی در لهستان،  امکان به دست آوردن معافیت مالیاتی برای شرکت های بزرگ پر هزینه است. مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی در لهستان 19٪  است، اما با توجه به ارزش کمک های دولتی موجود برای سرمایه گذاران در یک پروژه خاص، حداکثر معافیت مالیاتی برای آنها محاسبه می شود تا سود کافی برای سرمایه گذاران فراهم باشد.

تعیین میزان ارزش کمک های دولتی به یک صنعت یا تجارت موفق، بستگی به عوامل متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: محل سرمایه گذاری ( میزان محرومیت منطقه)، اندازه شرکت و فعالیت مورد نظر و میزان هزینه های سرمایه گذاری.

ارزش کمک های دولت به شرح زیر محاسبه می شود:

 •  30-50٪ از هزینه های واجد شرایط برای شرکت های بزرگ.
 • 40-60٪  از هزینه های واجد شرایط برای شرکت های متوسط.
 •  50-70٪ از هزینه های واجد شرایط برای شرکت های کوچک.

یک شرکت متوسط حداقل 250 کارمند دارد و گردش مالی سالانه آن کمتر از 50 میلیون یورو است. شرکت های کوچک دارای بیش از 50 کارمند و بیش از 10،000،000گردش مالی سالانه دارند.

با توجه به محل شرکت در لهستان، حداکثر کمک بین 30٪ و 50٪ متفاوت است.

املاک و مستغلات مشمول معافیت مالیاتی در SEZ

سرمایه گذارانی که کسب و کار خود را در یک منطقه ویژه اقتصادی SEZ در لهستان شروع می کنند، ممکن است در ناحیه ای معافیت مالیات بر املاک را بر اساس قطعنامه صادر شده توسط مقامات محلی مربوطه دریافت کنند. سرمایه گذار باید سرمایه گذاری را در منطقه ای انجام دهد که برای ایجاد شغل و استفاده از معافیت مالیاتی املاک و مستغلات، واجد شرایط باشد.

سرمایه گذاران همچنین باید:

 • قبل از شروع سرمایه گذاری، قصد خود را از دریافت کمک به مقامات اعلام کنند؛
 • تعهد نمایند که تاسیسات و سرمایه گذاری خود در منطقه ویژه را حداقل به مدت پنج سال فعال نگهمیدارند.

موسسات حقوقی معتبر در کشور لهستان، اجازه دارند که خدمات سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی را به صورت تضمینی برای افراد متقاضی انجام دهند.

کارشناسان این موسسات در بخش ثبت شرکت ها با توجه به اهداف و نیازهای خاص سرمایه گذاران در کسب و کار در صورت واجد شرایط بودن ب ای استفاده از تسهیلات دولتی ، توصیه های لازم را در مورد بهترین مناطق ویژه اقتصادی برای سرمایه گذاری به متقاضیان  ارائه می کنند.

مناطق ویژه در لهستان
منبع:
بازدید: 742
چهار شنبه 18 اسفند 1395