جزئیات آزادساز ی ۳ میلیارد دلار ارزهای بلوکه شده ایران

تهاتر دلار با کالای اساسی  

 

 

حمید حســینی، عضو هیات مدیره اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق تاکید بر گفته اش، که از ســوی الجزیره تکذیب شد، خبر می دهد که آمریکا به هر سه کشور کره جنوبی، عمان و عراق اجازه داده هر کدام یک میلیارد دلار از پول ایران را برای خرید کالاهای اساســی استفاده کنند. ظاهرا با بدهی عراق قرار است هشت قلم کالای اساسی برای ایران خریداری شود.

 

 

سیدحمید حسینی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و دبیرکل سابق این اتاق روز گذشته در صفحه توئیتر خود نوشت: منابع موثقی در عراق از موافقت آمریکا با آزاد ســازی منابع ایران در بانک تجارت عراق خبر می دهند و اعلام کرده اند که چند تراکنش نیز انجام شــده اســت.

 

چند ساعت بعد اما حساب توئیتری شبکه الجزیره با تکذیب این خبر اعلام کرد: منابعی در دولت عراق آزادی پول های ایران که در بانک مرکزی عراق بلوکه شــده را انکار کردند. علاوه بر این، یک منبع آگاه نیز به اقتصادنیوز گفت: «پول های ایران در عراق آزاد نشــده اند، بلکه با مذاکرات صورت گرفته بین مقامات بانکی دوکشور گشایش هایی در زمینه بهره گیری ایران از این پول ها فراهم شــده اســت.

 

شبکه الجزیره کمی بعد باز هم در حساب توئیتری خود از قول مشاور نخست وزیر عراق نوشت»: واشنگتن اجازه داد بخشی از وجوه سپرده شده تهران در بغداد برای اهداف بشردوستانه استفاده شود. با این حساب دست آخر آزادســازی این پول ها به کجا رسیده است؟ این سؤالی است که تجارت نیوز از سید حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق پرسیده است.

 

 

 

واردات هشت نوع کالای اساسی با منابع آزاد شده

 

عضو هیات مدیره اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق و دبیرکل ســابق این اتاق در پاســخ می گوید: شــبکه الجزیره از قول مشاور نخســت وزیر عراق تایید کرد که این پول برای اهداف بشــر دوستانه اســتفاده شــود. پس در واقع الجزیره خبر اولیه اش را اصلاح کرد. او توضیح می دهد: با توجه به مذاکرات اخیر ایران و البته فشــارهایی که به عراق آوردیم، نتیجه گرفتیم.

 

از جمله این فشــارها این بود که صادرات گازمان به این کشــور را بشدت کاهش دادیم تا آنجا کــه از ۵۲ میلیون مترمکعب به ۵ میلیون متر مکعب رســاندیم چون عراق به تعهداتش عمل نکرد.

 

همچنین به اعتقاد او هم سفررئیســی، رئیس قوه قضائیه، عراق را تحت فشار بیشتری قرار داده اســت، هم آمریکا تغییری در دیپلماســی خود ایجاد کرده، اگرچه بسیار کند به نظر می رسد.

 

او خبر می دهد که طبق اطلاعاتی که از منابع غربی به آنها رسیده است، آمریکا هم به کره جنوبــی، هم بــه عمان و هم عراق اجازه داده هر کدام یک میلیارد دلار از پول ایران را برای خرید کالاهای اساســی مورد استفاده قرار دهند.

دبیر سابق اتاق عراق همچنین عنوان می کند که بعد از سفر وزیر خارجه عراق با رئیس بانک تجارت عراق به ایران نیز آنها تلویحا اعلام کرده بودند که راه هایی برای خرید کالای مورد نیاز ایران از محل منابع ایران در عراق ایجاد شده است اما چون خبر واضح و شفاف نبود، موضوع برای همه روشن نشد.

 

 

با این پول کالا خریداری می شود

 

حسینی در پاسخ به این سؤال که چطور قرار است از یک میلیارد دلار آزادشده در عراق استفاده شود، توضیح می دهد: اجازه داده شده که با این پول کالا خریداری شود.

پس طبق همان روال مورد توافق شــرکت های عراقی هفت، هشــت قلم کالای مورد نیاز ایران از جمله گندم، روغن، برنج، سویا و دارو را از محل منابع مان از بازار بین الملل برای ما می خرد. در واقع عراق به عنوان واسطه عمل می کند.

 

این درحالی است که چند روز پیش مهدی کرمی پور، نماینده سابق ستاد توســعه اقتصاد ایران در عراق و دبیر کل ســابق اتاق بازرگانی ایران و عراق به تجارت نیوز گفته بود که عراق مدت هاســت مصوبات و مجوزهایی از آمریکا دارد تا براســاس آن معافیت های محدود و کنترل شــده ای در بخش های خاصی از تحریم ها بر ما اعمال کند.

 

او پیش بینی کرده بود که منابع ما در عراق به صورت ارزی به ما وارد ایران نمی شود، به احتمال زیاد فقط بخش کوچکی از آن، آن هم در قالب کالای اساســی در طولانی مدت به کشور برسد، بنابراین در این باره گفته بود: این مســأله اتفاق مهمی در صحنه اقتصاد ما نیست و بیشتر یک مانور سیاسی است. پس نباید از این طریق منتظر اتفاق خاصی در اقتصاد و بازارها بود.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد برتر - هفدهم اسفند 99

دیدگاه کاربران