خبر ویژه منطقه اقتصادی سیرجان

افزایش ساخت و ساز در بخش مسکونی منطقه  

 

 

 

ساخت و ساز در بخش مسکونی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان 15 درصد رشد داشته است.

 

 

 

به گزارش دفترفنی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان این افزایش علیرغم محدودیت های ناشی از تحریم و رکود ساخت و ساز در کشور رخ داده و در همین رابطه نیز تمدید پروانه های ساختمانی 25 درصد افزایش داشته است.

 

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان دارای بخش مسکونی مجهز و شیک می باشد که توانسته فضایی آرام و امن را بوجود آورد و استقبال در سال های اخیر با توجه به افزایش چشمگیر زیرساخت ها در بخش مسکونی منطقه بوجود آمده است.

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران