کیفیت محصول رقابت است

به مناسبت روز ملی کیفیت (18 آبان)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتقای کیفیت راهکار حضور در بازار جهانی

 

 

  • کیفیت ‌به‌ عنوان ‌مهم‌ترین ‌عامل‌ استراتژیک ‌موفقیت ‌در ‌بازارهای‌ جهانی ‌مطرح‌ است؛‌ در‌ همین‌ حال‌ از‌ آن‌ به‌ عنوان‌ پارامتری‌ برای‌ دستیابی‌ به ‌استانداردهای‌ از‌ پیش‌ تعیین‌شده‌ نیز‌ نام ‌برده ‌می‌شود.‌

  • برای‌ ارتقای ‌شاخص‌های ‌کیفیت ‌در‌ روند ‌تولید‌ محصولات‌ مختلف،‌ فرآیندهای‌ تولید ‌باید‌ به ‌طور‌ مستمر‌ و‌ منطبق ‌با‌ نیازها‌ و‌ انتظارات ‌مشتریان‌ طراحی ‌و‌ سپس‌ اجرایی‌ شود.‌

  • مطابقت ‌با‌ مشخصات‌ و ‌نیازمندی‌ها،‌ کسب ‌رضایت ‌مشتری، ‌قابلیت‌ اعتماد ‌و ‌دوام‌ محصول،‌ تحویل ‌به‌ موقع‌ و ‌بی‌نقص‌ بودن‌ و ...‌ همگی‌ جزئی ‌از‌ ارکان ‌کیفیت ‌به‌ شمار ‌می‌روند.

  • ‌توجه‌ به‌ شاخصه‌های‌ کیفیت ‌از ‌اهمیت ‌و ‌اثرگذاری ‌ویژه‌ای ‌بر‌ عملکرد‌ صنایع‌ کشور ‌برخوردار ‌است.‌

  • به‌ بیانی ‌دیگر،‌ افزایش‌ کیفیت‌ تولیدات‌ و‌ تطبیق‌ آنها ‌با ‌استانداردهای‌ بین‌المللی‌ را‌ باید‌ یکی‌ از‌ مهم‌ترین‌ الزاماتی‌ دانست‌ که‌ زمینه‌ ورود ‌و ‌پذیرش ‌یک‌ محصول ‌در‌ بازار‌ جهانی‌ را‌ فراهم‌ می‌کند.

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران