بازدید فرمانده مرکز آماد و پشتیبانی نیروی دریایی از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

در این نشست بر همکاری های مشترک بین مرکز آماد و پشتیبانی نیروی دریایی و منطقه ویژه اقتصادی ‏سیرجان تاکید شد‏  

امیر دریادار دوم افشین اسکندر زاده فرمانده مرکز آماد و پشتیبانی نیروی دریایی به همراه شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان در مجلس از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان بازدید کردند و در نشستی با مهندس سلطانی زاده مدیرعامل منطقه ویژه شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه، در این نشست بر همکاری های مشترک بین مرکز آماد و پشتیبانی نیروی دریایی و منطقه ویژه اقتصادی سیرجان تاکید شد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران