شرکت افراز پرداز

 

 

شرکت افراز پرداز
 

نام مدیر عامل

 آقای مجید مقیسه

تاریخ تاسیس

 

نشانی دفتر مرکزی

 

شماره تلفن تماس

 03442382119-20

شماره فکس

 

صندوق پستی

 

پست الکترونیک

 

نشانی سایت اینترنتی

 

محصولات / خدمات

استخراج رمزارز

میزان سهام سازمان

 


 

 


بازدید:2708