شرکت شیمیایی شایانکار

 

 

شرکت شیمیایی شایانکار

 

نام مدیر عامل

 آقای محمد تجویدی

تاریخ تاسیس

 

نشانی دفتر مرکزی

 

شماره تلفن تماس

03442383060

شماره فکس

 

صندوق پستی

 

پست الکترونیک

 

نشانی سایت اینترنتی

 

محصولات / خدمات

 پودر گوگردی بسته بندی شده

میزان سهام سازمان

 

 

 


 

 


بازدید:2743