شرکت ماشین معدن کویر

 

 

شرکت ماشین معدن کویر
 

نام مدیر عامل

 آقای نادر کریمی

تاریخ تاسیس

 

نشانی دفتر مرکزی

 

شماره تلفن تماس

 03442382716-17

شماره فکس

 

صندوق پستی

 

پست الکترونیک

 

نشانی سایت اینترنتی

 

محصولات / خدمات

دامپتراک (مونتاژ و بازسازی)

میزان سهام سازمان

 


 

 


بازدید:2833