شرکت رنگین لعل کهبد سیرجان

 

 

شرکت رنگین لعل کهبد سیرجان
 

نام مدیر عامل

 آقای غلامرضا ارجمند قهستانی

تاریخ تاسیس

 

نشانی دفتر مرکزی

 

شماره تلفن تماس

 03442382967

شماره فکس

 

صندوق پستی

 

پست الکترونیک

 

نشانی سایت اینترنتی

 

محصولات / خدمات

انواع ضدعفونی کننده

میزان سهام سازمان

 


 

 


بازدید:2811