شرکت قطارهای جوپار گواهینامه مدیریت کیفیت ‏ISO 9001:2015‎‏ دریافت کرد

مدیران شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار با هدف پاسخگویی به انتظارات فزاینده تمامی ذینفعان، ارتقاء ‏‏روز افزون و بهبود متوازن سازمانی در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به مشتریان و تحقق ماموریت های ‏‏سازمانی خود همواره به الگوبرداری از نظام های مدیریتی آزموده شده در حوزه مدیریت کیفیت و منطبق با ‏‏استانداردهای جهانی تأکید داشته اند  

پس از کسب موفقیت شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار در اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008   از IMQ  ایتالیا و تمدید چندباره آن، این شرکت موفق شد برای سومین سال متوالی ویرایش 2015 این گواهینامه را نیز دریافت نماید.

به گزارش روابط عمومی جوپار؛ مدیران شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار با هدف پاسخگویی به انتظارات فزاینده تمامی ذینفعان، ارتقاء روز افزون و بهبود متوازن سازمانی در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به مشتریان و تحقق ماموریت های سازمانی خود همواره به الگوبرداری از نظام های مدیریتی آزموده شده در حوزه مدیریت کیفیت و منطبق با استانداردهای جهانی تأکید داشته اند. از این رو، در سال 1390 در حرکتی خودجوش مبتنی بر خرد جمعی، استفاده از سیستم های مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008 ) ) در دستور کار قرار گرفت.

 شایان ذکر است که سازمان بین المللی استاندارد ISO (International Organization for Standard) به منظور یکپارچه سازی و تدوین استانداردهای بین المللی در سال 1926 در ژنو تاسیس گردید. هدف این سازمان ایجاد قوانین، قواعد و معیارهایی است که بر اساس آن ها بتوان امور مربوط به سازمان ها و شرکت ها را بررسی، مطالعه و مقایسه کرد.

همان طور که از تعریف سازمان بین المللی استاندارد ISO)  ) بر می آید، این سازمان دارای هزاران استاندارد در زمینه های مختلف است.

معروف ترین این استانداردها، استانداردهای ISO 9001 می باشد. این سری از استانداردها، استانداردهای مدیریتی می باشند که بیان کننده مبانی یک سامانه مدیریت کیفیت هستند. عدد 9000 در این استاندارد به این جهت به این سری استاندارد اطلاق شده که تا آن زمان 9000 استاندارد در ISO تدوین شده بود.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران