قانون استفاده از منابع مالي خارجي

ماده واحده - به دولت اجازه داده ميشود در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب حكم بند (ب) ماده (13) و جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 و احكام قوانين بودجه‌هاي سالانه و ساير مجوزهاي قانوني از تسهيلات و منابع مالي خارجي (فاينانس) استفاده نمايد.

سقف مانده تسهيلات استفاده نشده سال 1383 و هر سال برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مندرج در بند (ب) جدول شماره (7) به سقف سال بعد بند (ب) جدول شماره (7) برنامه اضافه ميگردد.

تبصره - حكم موضوع بند (ن) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور ملغي‌الاثر ميشود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/8/1384 ماده واحده و تبصره آن عينا به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

 


 

 


بازدید:3460
آخرین به روزرسانی: 1389/12/22