هشدار؛ زیرساخت های حمل و نقل اصلاح نشود ایران از راه ابریشم حذف خواهد شد

.  

 

 

کشور چین به عنوان یکی از کشورهای موثر در اقتصــاد دنیا تعامل نزدیکی با ایران دارد و با توجه به اینکه کشــور ما از گذشته های دور بخشی از راه ابریشم را در خود جای داده است، ضرورت دارد ایران از این ظرفیت، در توسعه راه ابریشم چین بهره برداری موثرتری نماید.

 

 

 

با وجود آنکه خطوط ریلی متصل شده اند و از جنوب دریای خزر عبور می کنند و از بُعد مسافتی مسیر کوتاه تر و هموارتری هستند اما چون همچنان هزینه ترانزیت از ایران بیشتر است ما می بینیم که از کریدورهای دیگر استفاده می شود.

 

به دلیل ضعف زیرساخت هایی که در ایران، کشور های همسایه مثل ترکمنستان و ازبکستان وجود دارد، سرعت قطار ها نسبت به شرایطی که می توانند در راه آهن های شمال ایران حرکت کنند تا یک چهارم اســت.

 

از طرفی دیگر محموله ها و مرسولات در گمرک های ایران ممکن اســت از یک هفته تا 10 روز و حتی 40 روز متوقف شــوند و این یکی از مشــکلات جدی حمل کالا از کریدورهای کشــور ماست.

 

طی سالیان گذشته میزان ترانزیت کشور به حدود 12 میلیون تومان هم رسیده است و ما می توانیم آن را تا 50 میلیون تُن در سال افزایش دهیم.

 

اما متاسفانه شــاهد این هستیم که ترانزیت ایران با کاهش قابل ملاحظه ای مواجه شده است.

 

ایجاد جذابیت و اقتصادی کردن ترانزیت برای افزایش قدرت رقابت با کشــورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه را باید در اولویت سیاست های اقتصادی خود قرار دهیم.

 

کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی مهم حوزه حمل و نقل و ترانزیت را باید جدی بگیریم.

 

باید از ظرفیت بالای ناوگان حمل و نقل کشورمان استفاده کنیم و به سرعت زیرســاخت هــا را در این حــوزه تقویت کنیم و در صدد رفــع کمبود ها و مشکلات موجود برآییم.

 

در غیر این صورت کشورهای همسایه که در پی ایجاد مسیرهای موازی هستند، هر چقدر هم که این مسیرها قابل رقابت با موقعیت جغرافیایی و مسیرهای ترانزیتی ناب ایران نباشند به تدریج گوی سبقت را از ما خواهند ربود و این موضوع بسیار مهمی است که نیاز به تامل جدی دارد.

 

ایران بهترین و ناب ترین مسیر ترانزیت را در راه ابریشم دارد و این یک مزیت ایده ال برای کشورمان است که خود می تواند مصداق اقتصاد مقاومتی باشد.

 

متاســفانه عدم برنامه ریزی و سیاست های مدیریتی نادرست و عدم توجه به توســعه زیرساخت ها می تواند این مزیت رقابتی را از کشور ما بگیرد و به رقبای ایران فرصت دور زدن کشورمان را بدهد

منبع خبر: روزنامه آسیا - 11 دی 1400

دیدگاه کاربران