مهندس ولی اله افخمی راد

 

متولد 1334

 

تحصیلات:    - لیسانس مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

                 - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 

تاریخ انتصاب: 22 مهرماه 97 

 

سوابق شغلی