از آنجایی که بسیاری از بانک های ما با ناترازی مواجه بوده و کفایت سرمایه لازم را ندارند و در کنار این موارد ساختار های بانکی ما نیز تورم زاست در حوزه نظام بانکی نیازمند اصلاحات عمیقی هستیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

به اعتقاد کارشناسان این حوزه به وجود امدن این ناترازی ها به چند دلیل عمده ازجمله ترکیب مالکیتی بانک ها، عدم اقتدار لازم بانک مرکزی در امر نظارت است که به نظر می رسد تا حل نشدن ناترازی این بانک ها، تورم دور قمی مهمان دائمی سفره های مردم است.

 

با توجه به اینکه تعدادی از بانک ها در کشور با ناترازی روبرو شده اند و حتی برخی بانک ها به ورطه ورشکستگی می روند علت های زیادی را می توان برای این ناترازی ها بیان کرد اما به اعتقاد برخی کارشناسان مهمترین و بزرگترین علل این مشکل ترکیب مالکیتی بانک هاست.

 

بر این اساس گفته می شود که بانک مرکزی اقتدار لازم را برای نظارت درست بر بانک های ناترازی که عمدتا توسط نهادهای غیر دولتی در کشور تملک شده اند را ندارد.

 

همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند که وجود تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه سال های اخیر، باعث فشار مضاعف به سیستم بانکی شده است؛ به طوری که در حال حاضر پرداخت حجم تسهیلات تکلیفی اشاره شده به دلایل مختلف خارج از توان واقعی شبکه بانکی است.

 

در واقع می توان گفت به طورکلی افزایش نرخ تورم نیاز به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی را بیشتر از هرزمانی بالا برده است.

 

این افزایش در حالی رخ می دهد، سرمایه های جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد نشده و همین معیشت مردم را زیر تیغ بحران برده است.

 

دولت یکی از مهمترین عامل ناترازی بانک هاست همچنین به تازگی محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به دلایل ناترازی بانک ها اشاره کرده و گفته است: بالای ٨٨ درصد تأمین مالی در کشور ما هم اکنون توسط بانک ها انجام می شود.

 

حتی بخش زیادی از تامین مالی دولت نیز بر دوش بانک هاست؛ طبیعی است که این موارد ناترازی بانک ها را افزایش می دهد.

 

دولت یکی از مهمترین عامل ناترازی بانک هاست، در واقع ناترازی دولت به بانک ها منتقل می شود.

 

این در حالی است که کارشناسان معتقدند؛ ناترازی بانک ها به وضعیت غیر قابل دفاعی رسیده است و ریشه این مشکل نبود نظارت مقتدرانه و اثربخش بانک مرکزی و نهاد ناظر بر نظام بانکی است.

 

بنگاه داری بانک ها با خلق پول به اعتقاد تحلیلگران این حوزه تا زمانی که انتظارات تورمی وجود داشته باشد ناترازی ها در اقتصاد به ویژه نظام بانکی اثر خود را نشان می دهند.

 

پدیدارشدن انتظارات تورمی و معضل ناترازی ها به بحران جدی تبدیل خواهد شد.

 

همچنین اقداماتی را بانک مرکزی شروع کرده، اما اینکه چه نتیجه ای حاصل خواهد شد بستگی به تداوم اصلاحات دارد بر این اساس در حوزه نظام بانکی نیز نیازمند اصلاحات بسیار عمیقی هستیم و می توان گفت یکی از ایرادات اصلی این است که بانک های ما به دلیل نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران دست به بنگاه داری بسیار گسترده ای زدند و همین موجب تشدید انجماد منابع بانکی شده که ماحصل آن تشدید ناترازی و بحث رشد نقدینگی بوده است، بنابراین اگر واقعا به دنبال مهار تورم هستیم حتما به اصلاحات بسیار اساسی در حوزه ساختار بانک ها نیاز داریم.

 

راهکارهای برون رفت از ناترازی بانک ها به گفته کارشناسان راهکار برون رفت از این ناترازی بر عهده گرفتن تهعدات بانک های ناتراز توسط دولت با استفاده از منابع مالیاتی و خارج کردن موسسات ناسالم از بازار اعتبار است.

 

گفتنی است تا زمانیکه بحران ناترازی بانک ها حل نشود تورم دو رقمی بالا مهمان سفره ای مردم است و راه حل کم هزینه تر برای این مشکل است.

 

 

«روزنامه جهان اقتصاد - 27 آبان 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/08/27     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |