در طول بیش از یک دهه گذشته رهبر معظم انقلاب با توجه به شاخص های اقتصادی اقدام به نام گذاری سال می کند، بدین ترتیب سمت و سوی سیاست های دولت در بخش اقتصاد روشن می شود.

 

 

 

 

 

البته در موارد متعددی شاهد هستیم که مدیران به این شعار فقط به چشم شعار نگاه می کنند، هرچند انتظار می رود سیاست های اقتصادی کشور با تکیه و تمرکز بر اهداف تعیین شده برای یک سال پیش رو تعیین شود.

 

در واقع نباید نام انتخاب شده برای سال در حد سربرگ نامه ها باقی بماند یا به حرف و شعار محدود شود. برای اجرای شعار سال باید هدف و برنامه داشت.

 

سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» نام گذاری شده است.

 

مسئول این حوزه در بالاترین سطح مدیریتی کشور معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری است.

 

در سال جاری از این حوزه مدیریتی انتظار می رود امکانات لازم برای تولید دانش بنیان را مهیا کنند.

 

در ادامه تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و مراکز مرتبط در کنار روسای 3 اتاق به عنوان عضو قرار گیرند؛ یعنی امکانی برای تجمیع توان متخصصان فراهم و راهکاری اساسی برای عملیاتی شدن این شعار اندیشیده شود.

 

در ادامه مصادیق تولید دانش بنیان و همچنین اشتغال آفرین همچون تولید محصولات نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، داروهای نوترکیب و هرگونه کالا و خدمات مرتبط با دانش جدید مشخص و بازتعریف شوند.

 

علاوه بر این، اقدامات حمایتی از این دست تولیدات بازتعریف شود.

 

به عنوان مثال می توان تغییراتی را در تعرفه های گمرکی این دسته از کالاها و خدمات یا محصولات مرتبط با آنها تعیین کرد.

 

در این میان از نظرات متخصصان و نخبگان مربوطه برای تعیین ارزش تقریبی محصولات دانش بنیان استفاده شود.

 

در همین حال مراحل ثبت محصولات دانش بنیان به دقت تعیین شود.

 

این مراحل از ثبت ایده و ابداع تا ثبت اختراع، قوانین مرتبط با کپی رایت و سپس موضوع تجاری سازی و برای کالاهای مختلف به تفکیک تعیین شود.

 

در ادامه انتظار می رود تمامی مراحل صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها قابل رصد و اقدام باشد.

 

اطلاع رسانی کامل به تمامی کارآفرینان مخترع در سراسر کشور در دستور کار قرار گیرد.

 

سیستم بانکی نحوه حمایت از طرح ها و پروژه ها را مشخص کند.

 

تمامی صندوق ها و مراکز حمایتی متعدد و مرتبط از یک کانال به صورت شفاف نحوه حمایت از طرح ها و نحوه تجاری سازی را مشخص کنند.

 

 بدین ترتیب امکان پیگیری تمام امور از سوی مخترعان و مرتبطان امور ممکن می شود.

 

 در نتیجه صاحبان کسب وکارهای دانش بنیان می توانند از تسهیلات استفاده کنند و امکان استفاده عده ای خاص با رانت از تسهیلات یا دسترسی به مراکز و صندوق های حمایتی متعدد کشور محدود می شود.

 

در همین حال، امکان استفاده از تسهیلات برای تمام متقاضیان واجد شرایط فراهم خواهد شد.

 

تعیین مراحل تجاری سازی اعم از تولید، تبلیغات، حضور در نمایشگاه ها و هیات های بازاریابی و... از الزامات توجه به توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور است.

 

از مجموع موارد یادشده می توان اینطور نتیجه گرفت که راهکارهای عملیاتی متعددی برای رشد شرکت های دانش بنیان در کشور وجود دارد و می توان با تکیه بر این راهکارهای عملیاتی زمینه بهبود شرایط تولید و توسعه اشتغالزایی را هم فراهم کرد.

 

در پایان نیز باید تاکید کرد توجه به شعار سال باید در نهایت یک نمود عملیاتی داشته باشد.

 

به عنوان مثال می توان از مقایسه آمار تولید و صادرات محصولات دانش بنیان تا پایان سال و مقایسه آن با مدت مشابه سال های گذشته، میزان توفیق در تحقق اهداف تعیین شده در این صنعت را فراهم کرد.

 

علاوه بر این می توان با روشن کردن این آمار در بخش های گوناگون اعم از صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، دلایل توفیق یا عدم توفیق را در هر حوزه به درستی بررسی کرد.

 

«روزنامه روزگار معدن - 24 فروردین 1401»

   تاریخ ثبت: 1401/01/24     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |