موانع تولید بسیارند؛ اما کمتر کسی از جزئیات دقیق مشکلات بخش تولید مطلع است.

با این حال یک نظرسنجی رسمی، تصویری تازه و دقیق از مشکلات بخش تولید به نمایش می‌گذارد.

این نظرسنجی که اطلاعات آن به‌صورت مستقیم از ۷۴ هزار تولیدکننده در ۳۱ استان کشور اخذ شده، مهم‌ترین موانع تولید صنعتی در ایران را در ۲۱دسته مختلف مشخص کرده است.

 

 

 

 

 

اطلاعاتی که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از این نظرسنجی منتشر کرده است، نشان می‌دهد مشکلات صنعتگران عمدتا ناشی از وضعیتی است که نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی و مسائل صادرات و واردات به صنایع و شرکت‌های مختلف تحمیل کرده‌اند.

 

این نظرسنجی در جزئیات حاوی اطلاعات کامل‌تری است.

 

برای نمونه مشکلات بانکی ۳۴ جزء مختلف دارد که در نهایت همه اینها به نحوی از انحا از دسترسی صنایع به تامین مالی، سرمایه در گردش و تسهیلات جلوگیری می‌کنند.

 

باید دید رسیدن به وضوح بالا در یافتن مشکلات، زمینه رفع موانع تولید را ایجاد خواهد کرد یا نه.