بهره وری با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل می شود و تاثیر بسزایی بر ارتقای سودآوری و رشد رقابت پذیری خواهد داشت.

 

 

 

 

بهره وری در سال های اخیر در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته است.

 

توجه به بهره وری، زمینه ساز رشد اقتصادی مستمر و همچنین توسعه پایدار است.

 

ماشین آلات و تجهیزات، فناوری، مواد و انرژی، منابع انسانی، روش های کار و مدیریت همگی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر بهره وری هستند.

 

براساس فاکتورهای یادشده، فعالان صنعتی و معدنی تلاش می کنند با ارائه راهکارهایی همچون کاهش ضایعات، نوسازی و توسعه فناوری، استفاده از استعدادهای نیروی کار و... زمینه بهبود و ارتقای بهره وری را در این بخش فراهم کنند.

 

 

تولید با تمام ظرفیت، محرک توسعه

 

هوشنگ گودرزی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در گفت وگو با عنوان کرد: توجه به فاکتورهای ارتقای بهره وری، نقش اساسی و سازنده ای در توسعه و بهبود عملکرد صنایع دارد.

 

بهره وری رابطه مستقیمی با مقدار تولید، نوع و کیفیت تولید و تامین بازار دارد.

 

فاکتورهای ارتقای بهره وری در صنایع آلومینیوم نیز از اهمیت و اثرگذاری ویژه ای برخوردار هستند.

 

بهره وری در صنعت آلومینیوم در بخش های گوناگون متفاوت است.

 

در حال حاضر، صنایع پایین دستی آلومینیوم کشور از بهره وری بالاتری در مقایسه با صنایع بالادستی برخوردار هستند، چرا که صنایع بالادستی آلومینیوم در کشور ما بیشتر برای تولید هر تن شمش از نیروی کار بیشتری نسبت به استانداردهای جهانی استفاده می کنند.

 

در واقع نیروی مازاد به آنها تحمیل شده است.

 

همین موضوع نیز از بهره وری این مجموعه ها کاسته است.

 

وابستگی صنایع بالادستی به دولت، زمینه چنین چالشی را فراهم کرده، در حالی که مالکیت و مدیریت صنایع پایین دستی این زنجیره در اختیار بخش خصوصی است و شاهد چنین کاستی هایی در این بخش نیستیم.

 

این فعال صنعت آلومینیوم افزود: ارتقای میزان بهره وری در صنایع پایین دستی به مراتب بیشتر موردتوجه است.

 

تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدکننده محصولات آلومینیومی تاثیر بسزایی بر رشد تولید و ارتقای بهره وری آنها دارد؛ با این وجود شاهد هستیم که امکان افزایش تولید برای برخی محصولات آلومینیومی وجود ندارد، چرا که ظرفیت تولید آنها بیش از نیاز بازار داخلی است؛ در چنین مواردی، صادرات محصولات مازاد نیاز داخلی بهترین راه حل برای بهره گرفتن از ظرفیت های داخلی است.

 

با این حال، حضور در بازار صادراتی برای این فعالان صنعتی طی سال های اخیر به دلیل بالا بودن نرخ مواد اولیه با سوددهی همراه نیست.

 

در نتیجه میزان صادرات این صنایع بسیار محدود است، البته در یک سال گذشته و باوجود افزایش نرخ ارز، صادرات محصولات آلومینیومی نیز به مرحله سوددهی رسیده است.

 

چالش یادشده در حالی عملکرد و بهره وری صنایع پایین دستی آلومینیوم کشور را متاثر می کند که در مواردی شاهد هستیم تولیدکنندگان شمش آلومینیوم محصول خود را با قیمت های به مراتب پایین تری صادر می کنند؛ همین اقدام نیز مانع رقابت پذیری واحدهای پایین دستی در رقابت های جهانی است.

 

 

خطر افزایش هزینه سربار تولید

 

آریا صادق نیت حقیقی، عضو هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در گفت وگو با اظهار کرد: تولید با ظرفیت پایین به منزله کاهش بهره وری در مسیر تولید است.

 

بیشتر تولیدکنندگان آلومینیوم در کشور ما به دلایل مختلف با ظرفیت پایین تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند، همین موضوع نیز موجب می شود هزینه های سربار تولید در این مجموعه ها به شدت افزایش پیدا کند و در نتیجه نرخ تمام شده تولیدات افزایش می یابد.

 

در چنین شرایطی این تولیدکنندگان حتی نمی توانند در عرصه رقابت و فروش، حضور موفقی را از خود به نمایش بگذارند، در نتیجه بازنده رقابت با محصولات مشابه خارجی خواهند شد.

 

در چنین شرایطی، بهره وری تولید در این مجموعه ها تحت تاثیر قرار می گیرد و از میزان سوددهی این شرکت ها کاسته می شود.

 

وی در ادامه افزود: صنایع به دلیل تحریم ها دسترسی محدودی به فناوری های روز دارند.

 

در چنین شرایطی هزینه های تولید در این مجموعه ها روزبه روز افزایش می یابد.

 

در واقع با بهره گیری از تجهیزات نوین و پیشرفته، راندمان تولید، ارتقا و محصولات پرت کاهش می یابد.

 

با وجود این، سال های متمادی تحریم و چالش هایی که تولیدکنندگان برای تامین نقدینگی موردنیاز خود دارند، موجب شده امکان تامین تجهیزات و فناوری های نوین در کشور ما محدود شود.

 

 

این کمبود فقط مختص صنایع پایین دستی آلومینیوم نیست و تولیدکنندگان صنایع بالادستی نیز با آن دست و پنجه نرم می کنند.

 

این ضعف در حالی است که بهره گیری از فناوری های پیشرفته، راندمان تولید را افزایش و مصرف انرژی را به شدت کاهش می دهد؛ یعنی اثر مستقیم بر بهای تمام شده محصول و رقابتی بودن تولید دارد و به کسب سهم بیشتری از بازار منجر می شود.

 

با این حال، دور بودن از فناوری های نوین نتوانسته از کیفیت شمش و محصولات آلومینیومی ایران بکاهد، چرا که حضور نیروی متخصص، این ضعف را جبران کرده است.

 

وی در ادامه افزود: حضور نیروی انسانی متخصص در صنعت آلومینیوم کشور، پس از منابع غنی انرژی، دومین مزیت این صنعت به شمار می رود که زمینه رشد و توسعه آن را فراهم کرده است، همان طور کشورهای منطقه که صنعت آلومینیوم پیشرفته ای دارند، بیشتر از نیروهای خارجی برای کارهای تخصصی و مدیریت بهره می گیرند.

 

حقیقی افزود: تولید در بخش خصوصی با بهره وری بیشتری همراه است، چرا که مدیریت هزینه برای این تولیدکنندگان اهمیت بیشتری دارد.

 

این شرکت ها بیشتر به تناسب دخل و خرج شان هزینه می کنند و با چالش مازاد نیروی انسانی روبه رو نیستند، مگر آنکه بخواهند افراد آموزش دیده را در شرایط خاص حفظ کنند.

 

همین موضوع نیز تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط تولیدی آنها دارد.

 

اما به طورمعمول صنایع بالادستی آلومینیوم کشور ما با مشکل سربار نیروی کار روبه رو هستند.

 

به جرات می توان گفت حدود ۳۰ درصد نیروی انسانی در این مجموعه ها مازاد بر نیاز آنها است.

 

در چنین شرایطی، هزینه های تولید در این شرکت ها افزایش می یابد و به تولیدکنندگان صنایع پایین دستی فشار وارد خواهد شد.

 

بهره وری با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل می شود و تاثیر بسزایی بر ارتقای سودآوری و رشد رقابت پذیری خواهد داشت.

 

 

سخن پایانی

 

منظور از بهره وری این است که با افزایش راندمان و کاهش نرخ تمام شده، محصولی با کیفیت قابل قبول و رقابت پذیر تولید کنیم.

تداوم فعالیت یک مجموعه تولیدی بدون توجه به پارامترهای بهره وری ممکن نیست.

 

بر همین اساس نیز در طول سال های گذشته بهره وری و شاخصه های اثرگذار بر آن، موردتوجه سیاست گذاران قرار گرفته است.

 

«روزنامه صنعت، معدن و تجارت - 31 اردیبهشت 1401»

   تاریخ ثبت: 1401/02/31     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |